Numara : 76
Tarih : 25.8.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2006/76

 
KONU
51 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği
 
Bugünkü Resmi Gazetede (Sayı : 26270) yayımlanmış olan 51 seri numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde 5535 Sayılı Kanununun 5 inci maddesinde yapılan düzenleme ile 1/1/2004 tarihinden önce yapılan kadastro yenileme işlemlerinden harç aranılmaması, tahakkuk etmiş harçların kayıtlardan terkin edilmesi, tahsil edilmiş olanların ise 8/7/2006 tarihinden itibaren bir yıl içinde mükelleflerin yazılı başvurusu üzerine red ve iade edilmesine ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.
 
1. Vergi Dairesince Yapılacak İşlemler:
 
1/1/2004 tarihinden önce yapılan kadastro yenileme işlemleri nedeniyle kadastro idarelerinden vergi dairelerine intikal eden ancak bugüne kadar tahakkuk ettirilmemiş olan kadastro yenileme işlemlerine ait harçların tahakkukundan vazgeçilecektir.
 
Kadastro yenileme işlemleri ile ilgili olarak vergi dairelerince tahakkuk ettirilmiş ancak bugüne kadar tahsil edilmemiş olan kadastro harçları ve bununla ilgili diğer fer'i alacaklar kayıtlardan terkin edilecektir.
 
1/1/2004 tarihinden önce yapılan kadastro yenileme işlemleri nedeniyle 492 sayılı Harçlar Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmiş olan kadastro harçları, 8/7/2006 tarihinden itibaren bir yıl içinde mükelleflerin yazılı başvurusu üzerine 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümlerine göre ilgilisine red ve iade edilecektir.
 
Kadastro yenileme işlemlerine ait kadastro harçları ile ilgili olarak yargı mercilerinde gerek idare, gerekse mükelleflerce açılmış olan davalarla ilgili yürütülmekte olan ihtilaflardan vazgeçilecektir.
 
2. Mükelleflerce yapılacak işlemler:
 
Mükelleflerin, ödedikleri kadastro yenileme harçlarını geri alabilmek için 8/7/2006 tarihinden itibaren bir yıl içinde ödemenin yapıldığı vergi dairesine bir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Vergi dairesine yapılacak başvuru sırasında tahsilat makbuzunun ibraz edilmesi gerekmektedir.

 
Yukarıda yer verilen konu ile ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.