Numara : 59
Tarih : 3.8.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2006/59

 
KONU
5535 Sayılı Kanuna Göre Kamu Hizmetlerini Veya Personelini Destekleme Faaliyetlerine Son Verilen Dernek ve Vakıfların Amme Borçlarının Tahsil ve Terkinine İlişkin 2006/2 Seri No’lu Tahsilat İç Genelgesi Yayımlandı
 
Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde  yayımlanmış olan 2006/2 seri no’lu tahsilat iç genelgesinde 5535 sayılı Kanunun 7. maddesi kapsamında, 5072 sayılı Kanunun 3. ve Geçici 1. maddelerine göre kamu hizmetlerini veya personelini destekleme faaliyetlerine son verilen dernek ve vakıfların amme borçlarının bazılarının terkin edileceğine ilişkin açıklamalar yapılmıştır. .
8 Temmuz 2006 tarihli Resmi Gazete’de (Sayı : 26222) yayımlanmış olan 5535 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanunun 7. maddesi kapsamında, 5072 sayılı Kanunun 3. ve Geçici 1. maddelerine göre kamu hizmetlerini veya personelini destekleme faaliyetlerine son verilen dernek ve vakıfların takip ve tahsil işlemleri yürütülen aşağıdaki borçları terkin edilecektir.
 
Dönemi 8/7/2006 tarihinden önce olup,
 
a)Vadesi 8/7/2006 tarihinden önce bulunanlar,
 
b)8/7/2006 tarihinden sonra tarh ve tahakkuk ettirilecek olanlar,
 
c)8/7/2006 tarihi itibarıyla ödeme süresi geçmemiş olanlar
 
Söz konusu borçların dernek ve vakfın mal varlığından tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan kısmı terkin edilecek olup dernek ve vakıfların yöneticileri hakkında bu borçlar nedeniyle daha önce başlatılmış olan takip işlemlerine son verilecek, varsa terkin kapsamındaki alacaklar için uygulanmış olan hacizler kaldırılacaktır.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.