Numara : 105
Tarih : 31.12.2007
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2007/105
 
KONU Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Süreleri Uzatıldı.
 
29.12.2007 tarih ve 26741 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2007/2 no’lu İç Ticaret Genel Tebliği ile; sermayesi 50,000.-YTL’den az olan anonim şirketler ile sermayesi 5.000.- YTL den az olan Limited Şirketlerin sermayelerini belirtilen asgari tutarlara yükseltmeleri için ticaret sicil memurluğuna;
 
Müracaat Süresi           : 31.12.2008
Tescil İşlemleri Süresi : 31.03.2009
 
tarihlerine kadar uzatılmıştır.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş