Numara : 12
Tarih : 13.4.2001
VERGİ  SİRKÜLERİ
    NO: 2001/12
 

KONU

Açıklanması Beklenen Yeniden Değerleme Oranı:% 6,7 
 

Maliye Bakanlığı, 2001 yılı birinci geçici vergi dönemi (üç aylık) için uygulanacak yeniden değerleme oranını henüz açıklamamıştır. DİE verilerine dayanarak yaptığımız hesaplamaya göre bu dönem için uygulanması gereken yeniden değerleme oranı % 6,7’dir. Hesaplamalarınızda geçici olarak bu oranı kullanabilirsiniz. Bakanlık açıklama yaptığında ayrıca duyurulacaktır.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.