Numara : 56
Tarih : 27.8.2002
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2002/56
 
KONU

Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tebliği


Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yayımlamış olduğu, Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin İç Ticaret-2002/4 Numaralı Tebliğde (R.G.: 24/08/2002; 24856) 2001/3500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G.: 19/01/2002; 24645) ile anonim şirketler için 50 milyar liraya, limited şirketler için ise 5 milyar liraya yükseltilen asgari sermaye miktarına şirketlerin hangi sürede uyum sağlayacaklarına yönelik olarak daah önce yayımlanan 2002/2 Numaralı İç Ticaret Genel Tebliğinde  (bkz. 2002/23 sayılı Vergi Sirkülerimiz) belirlenen, sermaye artırımı için en son müracaat süresini 31/12/2003 tarihine, işlemlerin tamamlanma süresini ise 30/06/2004 tarihine kadar uzatmıştır.
 
Buna göre; 559 sayılı KHK’nin (R.G.: 27/6/1995;22326) geçici 2 nci maddesi uyarınca, sermayelerini 31/12/1998 tarihine kadar 5 Milyar Türk Lirasına çıkarmayarak münfesih duruma düşen anonim şirketler ve 500 Milyon Türk Lirasına çıkarmayarak münfesih durama düşen limited şirketler dışında kalan, ancak sermayeleri 50 Milyar Türk Lirasından az olan anonim şirketler ile 5 Milyar Türk Lirasından az olan limited şirketlerin, sermayelerini yeni asgari miktarlara yükseltmek amacıyla, en geç 31/12/2003 tarihi mesai saati bitimine kadar (bu tarihte evrağa kaydedilmesi şartıyla), Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  İç Ticaret Genel Müdürlüğüne ve şirket işlemlerini yürütmeye yetkili İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüklerine bir dilekçe ekinde gerekli belgelerle birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.
 
Bu şekilde müracaat eden şirketlerin sermaye artırımına ilişkin izin ve tescil işlemleri 30/06/2004 tarihine kadar sonuçlandırılacaktır.
 
Belirtilen süre içerisinde müracaat etmeyerek sermaye artırımına gerçekleştirmeyen anonim ve limited şirketler hakkında Türk Ticaret Kanununun 274 üncü maddesi hükmüne göre Bakanlıkça fesih davası açılabilecektir.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.