Numara : 103
Tarih : 31.12.2007
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2007/103
 
KONU: 2008Yılında Uygulanacak Asgari Ücret ve SSK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret Tutarları ile Asgari Geçim İndirimi Tutarları
 
29.12.2007 tarih ve 26741  sayılı Resmi Gazetede 2007/1 no’lu “ Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı” yayınlanarak 2008 yılında uygulanacak asgari ücret tutarları tespit edilmiştir.
 
Söz konusu asgari ücret tutarları ilgili dönemlere göre aşağıdaki gibidir.
 
A-  1.1.2008 – 30.06.2008 döneminde uygulanacak asgari ücret tutarları
 
Asgari Ücret
Günlük YTL
Aylık YTL
Onaltı yaşını doldurmuş işçiler için
20,28
608,40
Onaltı yaşını doldurmamış işçiler için
17,18
515,40
 
B- 1.7.2008 – 31.12.2008 döneminde uygulanacak asgari ücret tutarları
 
Asgari Ücret
Günlük YTL
Aylık YTL
Onaltı yaşını doldurmuş işçiler için
21,29
638,70
Onaltı yaşını doldurmamış işçiler için
18,02
540,60
 
C- SSK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret
 
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78 nci maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret, üst sınırı ise asgari ücretin 6,5 katıdır. Buna göre 2008 yılının birinci ve ikinci yarısı için aylık tavan ve taban tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır.
 
Uygulanacak Dönemi
SSK Taban Ücreti (Aylık) YTL
SSK Tavan Ücreti (Aylık) YTL
1.1.2008 – 30.06.2008
608,40
3.954,60
1.7.2008 – 31.12.2008
638,70
4.151,70
 
D- 2008 Yılı Başından İtibaren Uygulanacak “Asgari Geçim İndirimi ” İle İlgili Olarak İndirim Konusu Yapılacak Tutarın Hesabında Baz Alınacak Tutar
 
Ay                    Asgari Ücret              Asgari Ücretin Yıllık Tutarı
12         X         608.40                =                      7.300,80 YTL.              olmaktadır.
 
Asgari geçim indirimi tutarları hesaplanması için ücretlilerin medeni durumuna göre tespit edilen oranlar yukarıdaki meblağa uygulanır.  Bulunan tutarın %15 vergisi hesaplanarak çıkan versinin 1/12’ si her ay ücretlinin ödenecek vergisinden mahsup edilir. (Mahsup edilecek tutar hesaplanan vergiden fazla ise  fazlası dikkate alınmaz.)
 
Bu hesaplamalar için mutlaka ücretlilerden “AİLE DURUMU BİLDİRİMİNNİN” imzalı olarak alınması gerekmektedir.
  
ÜCRETLİLERİN 2008 YILINDA HAK KAZANACAĞI AYLIK İNDİRİM TUTARLARI AŞAĞIDAKİ TABLODA BELİRTİLMİŞTİR.
 
Çalışanın Medeni Durumu
İndirim Oranı (%)
2008 yılında aylık indirim tutarı (YTL)
Bekar
50
45,63
Evli,eşi çalışmıyor
60
54,75
Evli, eşi çalışmıyor, 1 çocuklu
67,5
61,60
Evli, eşi çalışmıyor, 2 çocuklu
75
68,44
Evli, eşi çalışmıyor, 3 çocuklu
80
73,00
Evli, eşi çalışıyor
50
45,63
Evli, eşi çalışyor, 1 çocuklu
57,5
52,47
Evli, eşiçalışıyor, 2 çocuklu
65
59,31
Evli, eşiçalışıyor, 3 çocuklu
70
63,88
Boşanmış
50
45,63
Boşanmış, 1 çocuklu
57,5
52,47
Boşanmış, 2 çocuklu
65
59,31
Boşanmış, 3 çocuklu
70
63,88
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş