Numara : 42
Tarih : 6.6.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
 NO: 2003/42
 
KONU
 
Bingöl’de İkametgahı Bulunanlar ile Bingöl’de Kayıt ve Tescilli Taşıtlardan Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi, Bingöl’deki Gayrimenkullerden ise Ek Emlak Vergisi Alınmayacak
 

Bugünkü Resmi Gazetede (Sayı: 25130) yayımlanan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 4864 Sayılı Kanunun  12 nci maddesi ile Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında 4837 Sayılı Kanuna eklenen Geçici  1 inci Madde ile Bingöl’de ikametgahı bulunanlar ek motorlu taşıtlar vergisinden, Bingöl’deki gayrimenkuller ise ek emlak vergisinden istisna edilmiştir.

Buna göre; 1.5.2003 tarihinde Bingöl İlinin merkez ve ilçelerinde meydana gelen deprem nedeni ile;
a) Bingöl trafik tescil kuruluşunda kayıt ve tescilli olan taşıtlar ile Bingöl merkez ve ilçelerinde depremin meydana geldiği tarihte ikametgâhının bulunduğunun tevsiki şartı ile Bingöl trafik tescil kuruluşu dışındaki diğer illerde kayıt ve tescilli olan taşıtlardan, ek motorlu taşıtlar vergisi,
b) Bingöl İlinin merkez ve ilçelerinde bulunan bina, arsa ve arazilerden ek emlak vergisi,
alınmayacaktır.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.