Numara : 71
Tarih : 19.12.2001
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Büyükdere Caddesi
Yapı Kredi Plaza
B Blok Kat:5, 80620
Levent-İstanbul
Türkiye
 
Tel: (212) 283 15 85 (Pbx)
Fax: (212) 283 15 93
www.deloitte.com.tr
 
 


 
 

 
 
 
 
 

                                                19 Aralık 2001
VERGİ  SİRKÜLERİ

                                        

NO: 2001/71

 
 
 
 
 
KONU
 
Çevre Temizlik Vergisi 2002 Yılında % 26,6 Zamlı Uygulanacak
 
 
Maliye Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu 28 Seri Nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (R.G.: 14/12/2001; 24613) ile 1/1/2002 tarihinden geçerli olmak üzere, çevre temizlik vergisi tutarları 2001 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı oranında (% 26,6) artırılmıştır.
 
Söz konusu Tebliğ ile 2002 yılı için belirlenen aylık çevre temizlik vergisi tutarları aşağıdaki gibidir.
 
Bina Grupları
1. Derece
2. Derece
3. Derece
4. Derece
5. Derece
1. Grup
62,470,000
49,976,000
37,481,000
31,230,000
24,984,000
2. Grup
37,481,000
31,230,000
24,984,000
18,734,000
12,487,000
3. Grup
24,984,000
21,853,000
18,734,000
12,487,000
9,359,000
4. Grup
12,487,000
9,984,000
7,483,000
4,984,000
2,486,000
5. Grup
7,483,000
6,236,000
4,984,000
3,115,000
1,861,000
6. Grup
3,741,000
3,115,000
2,486,000
1,861,000
1,235,000
7. Grup
1,235,000
991,000
736,000
607,000
298,000
 
Tarifedeki vergi miktarı, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınkmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5,000’den az olan belediyelerde % 50 indirimli olarak uygulanacaktır.
 
 
Saygılarımızla,
 
 
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.