Numara : 71
Tarih : 31.12.2002
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2002/71
 
 
KONU
  
Çevre Temizlik Vergisi 2003 Yılında % 29,5 Zamlı Uygulanacak
 
 
Maliye Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu 29 Seri Nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (R.G.: 28/12/2002; 24977) ile 1/1/2003 tarihinden geçerli olmak üzere, çevre temizlik vergisi tutarları 2002 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı oranında (% 29,5) artırılmıştır.
 
Söz konusu Tebliğ ile 2003 yılı için belirlenen aylık çevre temizlik vergisi tutarları aşağıdaki gibidir.
 
Bina Grupları
1. Derece
2. Derece
3. Derece
4. Derece
5. Derece
1. Grup
80.898.000
64.718.000
48.537.000
40.442.000
32.354.000
2. Grup
48.537.000
40.442.000
32.354.000
24.260.000
16.170.000
3. Grup
32.354.000
28.299.000
24.260.000
16.170.000
12.119.000
4. Grup
16.170.000
12.929.000
9.690.000
6.454.000
3.219.000
5. Grup
9.690.000
8.075.000
6.454.000
4.033.000
2.409.000
6. Grup
4.844.000
4.033.000
3.219.000
2.409.000
1.599.000
7. Grup
1.599.000
1.283.000
953.000
786.000
385.000
 
Tarifedeki vergi miktarı, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5,000’den az olan belediyelerde % 50 indirimli olarak uygulanacaktır.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.