Numara : 26
Tarih : 18.5.2001
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2001/26
 
 
KONU
 
Dahilde İşleme Rejimi veya Geçici Kabul İzin Belgesi Sahibi İmalatçı-İhracatçılara Yapılan Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması
 
 
Bakanlar Kurulu 2001/2325 sayılı Kararı (R.G.: 16/5/2001; 24404) ile; 1 Haziran 2001 tarihinden itibaren, dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin, dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesine sahip mükelleflere tesliminde KDV Kanununun 11/1-c  maddesinde yer alan tecil-terkin uygulamasının yapılmasını kararlaştırmıştır.
 
Bu düzenleme, herhangi bir sektör sınırlaması olmaksızın, söz konusu izin belgelerine sahip mükelleflere, dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin tesliminde tecil-terkin uygulamasını öngörmektedir. Bu nedenle, daha önce bu uygulamanın yapıldığı tekstil ve konfeksiyon sektörü ile demir-çelik, otomotiv ve otomotiv yan sanayii sektörlerinde faaliyet gösterenlere yapılacak teslimlere ek olarak, diğer sektörlerde faaliyet gösterenlere yukarıda belirtilen koşullarda yapılan teslimler de tecil-terkin uygulaması kapsamına alınmıştır.
 
Yeni düzenleme kapsamındaki tecil-terkin uygulamasının esaslarıyla ilgili olarak Maliye Bakanlığının bir genel tebliğ yayımlaması beklenmektedir.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.