Numara : 49
Tarih : 10.7.2007
VERGİ  SİRKÜLERİ
 
NO: 2007/49
 
KONU: Damga Vergisi ve Harçtan İstisna Edilen Kredilerin Teminatlarına İlişkin Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında 18 No’lu Damga Vergisi Sirküleri Yayınlandı.
  
Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi İnternet Sitesinde yayınlanan 18 No’lu Damga Vergisi Sirkülerine göre;
  
Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun “Ticari ve Medeni İşlerle İlgili Kağıtlar” başlıklı bölümünün (23) numaralı fıkrasına göre Damga Vergisinden istisna edilen kredilerin ve Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinin son fıkrasına göre harçtan istisna edilen kredilerin teminatlarına ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar ile bu amaçla yapılan işlemlere;
   
Münhasıran kullandırılan krediye ilişkin olması kaydıyla,
   
Kullandırılan kredi miktarı ile teminat tutarı karşılaştırılmaksızın teminat tutarının  tamamı üzerinden Damga Vergisi ve Harç istisnası uygulanacağı açıklanmıştır.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş