Numara : 28
Tarih : 24.5.2001
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2001/28 


KONU
 

Depremden Etkilenen Yörelerdeki Mükelleflerin Vergi Borçlarının Düşük Faizle Tecili İçin Başvuru Süresinin Uzatılması (Tahsilat Genel Tebliği Seri No: 417) 


Maliye Bakanlığı bugünkü Resmi Gazete’de (Sayı: 24411) yayımlanan 417 Seri Nolu Tahsilat Genel Tebliği ile 17/8/1999 ve 12/11/1999 tarihlerinde meydana gelen depremlerden etkilenen mükelleflerin 31/12/2000 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde 6/2/2001 tarihine kadar ödenmeyen vergi borçlarının düşük faizle tecil edilerek taksitlendirilmesi için başvuru süresini 15 Ağustos 2001 günü mesai saati bitimine kadar uzatmıştır.

Ayrıntıları daha önce yayımlanan 414 Seri Nolu Tahsilat Genel Tebliği ile açıklanan (Bkz. 2001/4 Nolu Vergi Sirküleri) düşük faizle tecil ve taksitlendirmeden yararlanarak ödeme kolaylığından yararlanmak için başvuru süresi 31 Mayıs 2001 tarihinde sona ermekteydi.
 
417 Seri Nolu Tebliğ; Sakarya, Bolu Düzce, Yalova, Kocaeli İllerinin merkez ve ilçelerinde mükellefiyet kaydı bulunan tüm mükellefler ile İstanbul, Eskişehir ve Bursa İllerinde mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerden varlıklarının en az %10’unu deprem nedeniyle kaybedenlerin 414 seri Nolu Tebliğden yararlanmak için başvuru süresini 15 Ağustos 2001 tarihine kadar uzatmaktadır.
 
Bu düzenleme çerçevesinde, söz konusu mükelleflerin vergi dairelerince tahsil edilen her türlü vergi, resim, harç, fon, vergi cezası, gecikme faizi ve gecikme zammı borçları yıllık %3 faiz tecil edilerek ilk taksit Ağustos 2001 ayından başlamak üzere 17 ayda ve 17 eşit taksitle ödenebilecektir.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.