Numara : 29
Tarih : 4.5.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2006/29
 
KONU

Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarının Endekslenmesinde Uygulanacak Oranlar Belirlendi

 
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan 04.05.2006 tarih ve 52  sıra no’lu Gelir Vergisi Sirküleri ile, 5479 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 69 uncu maddeye istinaden, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, devreden yatırım indirimi istisnası tutarlarının endekslemesinde uygulayacakları oranlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
 
1.   24.04.2003 Tarihinden Önce Yapılan Müracaatlara İstinaden Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri Kapsamında Yapılan Yatırımlar:
 
24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 4842 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki Ek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri çerçevesinde başlanılmış yatırımlarla ilgili olarak gerçekleşen harcamalar üzerinden hesaplanan, ancak kazancın yetersiz olması nedeniyle indirim konusu yapılamayan istisna tutarı, izleyen dönemlerde yeniden değerleme oranında (%0,39) artırılmak suretiyle dikkate alınacaktır.
 
2.   Gelir Vergisi Kanununun Mülga 19 uncu Maddesi Kapsamında Yapılan Yatırımlar:
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga 19 uncu maddesi kapsamında, 01.01.2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak gerçekleşen harcamalar üzerinden hesaplanan, ancak kazancın yetersiz olması nedeniyle dikkate alınamayan istisna tutarı, izleyen dönemlerde, üretici fiyatları genel endeksinde meydana gelen artış oranında (%2,48) artırılarak dikkate alınacaktır.
 
Yukarıda yer verilen konu ile ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.