Numara : 10
Tarih : 6.2.2007
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2007/10

 
KONU
Ekim-Aralık 2006 Dönemi Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi 14  Şubat 2007 Çarşamba Akşamına  Kadar Uzatılmıştır
 
 
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan 57 sıra no’lu Gelir Vergisi Sirküleri ile, Ekim-Aralık 2007 dönemine ilişkin dördüncü üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme süresi 14 Şubat 2007 Çarşamba günü akşamına kadar uzatılmıştır.
 
Söz konusu tarihe kadar beyan edilen geçici verginin 17 Şubat 2007 günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş