Numara : 68
Tarih : 12.12.2001
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2001/68

 
KONU
 
Emlak Vergisi Genel Beyan Döneminin 1 Ocak 2002’de Başlayacağına İlişkin Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 32)
 

Maliye Bakanlığınca yayımlanan 32 Seri Nolu Emlak Vergisi Genel Tebliğinde (R:G.: 11/12/2001; 24610) emlak vergisi dokuzuncu genel beyan döneminin 1 Ocak 2002 tarihinde başlayacağı belirtilmiştir.
 
Buna göre, emlak vergisi mükellefleri bina, arsa ve arazileri için 2002 yılının Mart, Nisan ve Mayıs aylarında gayrimenkullerinin bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren genel beyanda bulunacaklardır.
 
1 Ocak 2002 – 28 Şubat 2002 tarihleri arasında gayrimenkullerini devir ve temlik edecek olan mükelleflerin de Mart, Nisan ve Mayıs 2002 aylarında gayrimenkullerinin bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye genel beyan dolayısıyla beyanname vermeleri gerekmektedir.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.