Numara : 6
Tarih : 22.1.2002
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2002/6
 
KONU
 
Endüstri Bölgelerinde Yapılacak Yatırımlara Teşvik
 

Yatırımları teşvik etmek, yurt dışında çalışan Türk işçilerinin tasarruflarını Türkiye’de yatırıma yönlendirmek ve yabancı sermaye girişinin artırılmasını sağlamak üzere endüstri bölgelerinin kurulması, yönetim ve işletilmesine ilişkin esasları belirleyen 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu (Endüstri Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) (R.G.:19/01/2002; 24645) endüstri bölgelerinde yapılacak yatırımlar için bazı teşvik tedbirleri öngörmektedir.
 
Anılan Kanunun 4 üncü maddesine göre; endüstri bölgelerinde yeni işe başlayan gerçek ve tüzel kişilerin bu bölgelerde yapacakları yatırımlara yatırım teşvik kararnamesi çerçevesinde hangi teşviklerin verileceği ve verilecek tüm teşviklerin hangi yatırımlara ne şekilde ve ne ölçüde uygulanacağı hususlarında Bakanlar Kurulu yetkilidir. Buna göre, endüstri bölgelerinde yapılacak yatırımlara hangi teşviklerin uygulanacağı, konuya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının yayımlanmasıyla kesinlik kazanacaktır. Söz konusu Karar yayımlandığında içeriği hakkında ayrıca sizlere açıklayıcı bilgi verilecektir.
 
Kanunun geçici 1 inci maddesine göre, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümlerine göre kurulmuş bulunan mevcut organize sanayi bölgelerinden Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca uygun görülenler, Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca endüstri bölgesi olarak ilan edilebileceklerdir.
 
Endüstri bölgesi kurulması talep edilen yerlerde, organize sanayi bölgelerinin bulunması durumunda, öncelikle mevcut organize sanayi bölgeleri endüstri bölgesi olarak ilan edilebilirler. Bu bölgelerde, yukarıda belirtilen nitelikte yatırım yapanlar 4737 sayılı Kanunun tanıdığı teşviklerden yararlanabileceklerdir. Endüstri bölgesi olarak ilan edilen organize sanayi bölgeleri mevcut organları vasıtasıyla sevk ve idare edileceklerdir.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.