Numara : 86
Tarih : 23.12.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2005/86
 
KONU

Faiz Ödemelerinde Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 inci Maddesi Kapsamında Yapılacak Tevkifat ve Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları Uygulaması 

 
1 Ocak 2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan Geçici 67 nci madde hükümleri gereği olarak 1.1.2006-31.12.2015 döneminde geçerli olacak düzenlemeler kapsamında dar mükellef kişi veya kurumların Türkiye kaynaklı faiz gelirleri üzerinden yapılacak tevkifat uygulamalarında, tevkifata konu faiz gelirini elde eden kişinin (gerçek veya tüzel kişi) mukim olduğu ülke ile yapılmış ve yürürlükte olan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması hükümleri önemli hale gelmektedir.
 
Bu çerçevede, Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Tebliğ Taslağının son şekline göre (19.12.2005 tarihli değişiklikleri içeren) dar mükelleflerden yapılacak olan tevkifat sırasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması hükümlerinin dikkate alınması gereklidir. (Vergi kimlik numarası alınması, mukimlik belgesi alınması ve bu belgenin geçerlilik süresi ve Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarına aykırı olarak yapılan tevkifatın iadesi ile ilgili açıklamalar için www.verginet.net adresinde yer alan 2005/77 Sirkülerimiz incelenebilir.)
 
Genel olarak Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının 11 üncü maddesi hükmüne göre; bir Akit Devlette doğan ve diğer Akit Devlet mukimine ödenen faiz, bu diğer Devlette vergilendirilebilmektedir. Bununla beraber, söz konusu faiz elde edildiği Akit Devlette (örneğin GVK Geç.67 kapsamında Türkiye’de) ve o Devletin (Türkiye’nin) mevzuatına göre de vergilendirilebilir.
 
Dar mükelleflerin Türkiye kaynaklı elde edecekleri faiz gelirleri üzerinden yapılacak tevkifat; iç mevzuatımızda düzenlenen oranların Anlaşmalarda belirlenen oranlardan yüksek olması halinde devreye girecek ve vergilendirme Anlaşmada belirlenen oranlara göre  yapılacaktır. Bu çerçevede, faiz gelirleri için alınacak vergi oranları Türkiye’nin Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması imzalamış olduğu ülkelere göre aşağıdaki gibidir (Burada yer alan açıklamalar genel nitelikte olup, her Anlaşma bazı istisnai şartlara sahip olduğundan ayrıntılı bilgi için vergi danışmanınız veya bu konuda uzman kişi veya kurumlara veya Şirketimize danışılmasının doğru olacağı kanaatindeyiz).
 
Ülke
Faiz (%)
Almanya
15
Amerika Birleşik Devletleri
10 (faiz banka, finansal veya  tasarruf kuruluşları ile sigorta şirketlerince verilen kredilerden kaynaklanıyorsa) 15 (diğer durumlarda)
Arnavutluk
10
Avusturya
15
Azerbaycan
10
Bangladeş
10
Belçika
15
Beyaz Rusya
10
Birleşik Arap Emirlikleri
10
Bulgaristan
10
Cezayir
10
Çek Cumhuriyeti
10
Çin Halk Cumhuriyeti
10
Danimarka
15
Endonezya
10
Estonya
10
Fas
10
Finlandiya
15
Fransa
15
Güney Kore
10 (iki yılı aşan borçlarda ve alacak taleplerinde)
15 (diğerlerinde)
Hırvatistan
10
Hindistan
10 (finansal kurum veya banka tarafından verilen herhangi bir borca karşılık ödeniyorsa)
15  (diğer durumlarda)
Hollanda
10 (iki yılı aşan kredilerde)
15 (diğerlerinde)
İngiltere
15
İran
10
İspanya
 
10 (faiz bir banka tarafından verilen herhangi bir borçtan kaynaklanıyorsa veya söz konusu faiz, ticari eşya veya ekipmanın bir Akit Devlet teşebbüsüne kredili olarak verilmesi karşılığında ödeniyor ise )
15 (tüm diğer durumlarda)
İsrail
10
İsveç
15
İtalya
15
Japonya
10 (kredi finans kurumlarından alınmış ise)
15 (diğer durumlarda)
Kazakistan
10
Kırgızistan
10
Kuveyt
10
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
10
Letonya
10
Litvanya
10
Lübnan
10
Lüksemburg
 
10 (iki yılı aşan borçlanmalarda)
15 (diğer durumlarda)
Macaristan
10
Makedonya
10
Malezya
15
Mısır
10
Moğolistan
10
Moldova
10
Norveç
15
Özbekistan
10
Pakistan
10
Polonya
10
Romanya
10
Rusya Federasyonu
10
Singapur
7,5 (her hangi bir finansal kurum tarafından alınan faizler için)
10 (diğer durumlarda)
Slovakya
10
Slovenya 
10
Sudan
10
Suriye
10
Tacikistan
10
Tayland
 
10 (sigorta şirketi dahil herhangi bir finansal kurum tarafından alınmış ise) 15 (diğer durumlarda)
Tunus
10
Türkmenistan
10
Ukrayna
10
Ürdün  
10
Yunanistan
12

Yukarıda yer verilen konularla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.