VERGİ SİRKÜLERİ
NO: 2008/8
 
KONU 2007 Yılı Son Geçici Vergi Dönemi İçin (Kuyumcular Hariç)Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacaktır. 
 
2007 Yılı Son Geçici Vergi Döneminde 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun  mükerrer 298 nci maddesinde belirtilen şartlar oluşmamıştır.
 
Mükerrer 298 nci madde hükmüne göre, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan ÜFE artışının, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde % 100’den ve içinde bulunulan hesap döneminde % 10’dan fazla olması şartları birlikte sağlanana kadar enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır.
 
Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan ÜFE değerleri aşağıdaki gibidir.
 
2007 Aralık ÜFE (Üretici Fiyatları Genel Endeksi)                     :  144,57
2004 Aralık ÜFE (Üretici Fiyatları Genel Endeksi)                     :  119,13
* Son 36 aylık ÜFE Artışı : (144,57/119,13)                            =  %21,35
* Son 12 aylık ÜFE artışı                                                       :  % 5,94
 
Yukarıdaki verilere göre VUK mükerrer 298 nci maddesi çerçevesinde 2007 hesap dönemi ve  IV. Geçici Vergi dönemi itibariyle enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır. Ancak aynı maddenin 9 ncu fıkrasında yer alan, münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden kazançlarını Bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, enflasyon düzeltilmesi için gereken şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın, her geçici vergi ve hesap dönemi itibariyle enflasyon düzeltmesi yapmaya mecburdurlar.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş