Numara : 32
Tarih : 7.5.2007
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2007/32

 
KONU
Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranına İlişkin 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 7 Numaralı Sirküleri
 
Maliye Bakanlığının 03.05.2007 tarihinde yayınlamış olduğu Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranına İlişkin 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 7 Numaralı Sirküleri ile ilgili açıklamalar aşağıda belirtildiği gibidir.
 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçicivergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.
 
2007 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı negatif olduğundan bu döneme ilişkin olarak yeniden değerleme yapılmayacaktır.
 
 
 
Yukarıda yer verilen konu ile ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş