Numara : 87
Tarih : 12.11.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2003/87
 

KONU
 
Gecikme Zammı Oranı Değişikliği: Aylık % 4
 

 

Bugünkü tarihli Resmi Gazete’de (Sayı: 25287) yayımlanan 2003/6345 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı ile 12 Kasım 2003 tarihinden geçerli olmak üzere 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesindeki gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı olmak üzere % 4 olarak belirlenmiştir. (Önceki gecikme zammı oranı aylık % 7 olarak uygulanıyordu.)

Buna göre, 12/11/2003 tarihinden önce vadesi geldiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan amme alacaklarının bu tarihten sonra ödenecek kısımlarına ve 12/11/2003 tarihinden itibaren vadesi geldiği halde vadelerinde ödenmeyen amme alacaklarına aylık % 4 oranında gecikme zammı uygulanacaktır.

Bu çerçevede, 12/11/2003 tarihinin gecikme zammının uygulanacağı bir aylık sürenin içinde kaldığı durumlarda, başka bir ifadeyle, bir aylık sürenin 12/11/2003 tarihinden önce başlayıp, bu tarihten sonra bittiği durumlarda, bu bir aylık süre için de eski % 7 oranı uygulanacaktır.

Örneğin, vadesi 25/10/2003 olan katma değer vergisi 22/12/2003 tarihinde ödendiği takdirde ilk ay için gecikme zammı % 7, ikinci ay için % 4 olarak uygulanacaktır.  Bu durumda ödenecek toplam gecikme zammı % 11 olacaktır (25/10/2003-25/11/2003 arasında geçen süre, gecikme zammı indiriminin yürürlüğe girdiği 12/11/2003 tarihini kapsamasına rağmen, bu döneme ilişkin zam % 4 değil % 7 olarak hesaplanacaktır).  

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.