Numara : 8
Tarih : 29.3.2001
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2001/8

KONU
 
Gecikme Zammı Oranında Değişiklik: %10
 

Bugünkü tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2001/2175 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı ile 29 Mart 2001 tarihinden geçerli olmak üzere 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesindeki gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı olmak üzere %10 olarak belirlenmiştir. (Önceki gecikme zammı oranı aylık %5 olarak uygulanıyordu.)
 
Buna göre, 29/3/2001 tarihinden önce vadesi geldiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan amme alacaklarının bu tarihten sonra ödenecek kısımlarına ve 29/3/2001 tarihinden itibaren vadesi geldiği halde vadelerinde ödenmeyen amme alacaklarına aylık %10 oranında gecikme zammı uygulanacaktır.
 
Bu çerçevede, 29/3/2001 tarihinin gecikme zammının uygulanacağı bir aylık sürenin içinde kaldığı durumlarda, başka bir ifadeyle, bir aylık sürenin 29/3/2001 tarihinden önce başlayıp, bu tarihten sonra bittiği durumlarda, bu bir aylık süre için de eski %5 oranı uygulanacaktır.
 
Örneğin, vadesi 25/2/2001 olan katma değer vergisi 25/4/2001 tarihine kadar ödendiği takdirde aylık gecikme zammı %5 olarak uygulanacaktır.  Bu durumda ödenecek toplam gecikme zammı %10 olacaktır.  Söz konusu vergi 25/5/2001 tarihine kadar ödenirse uygulanacak toplam gecikme zammı oranı %20 olacaktır.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.