Numara : 12
Tarih : 3.3.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2005/12
 
KONU
 
Gecikme Zammı Oranında Değişiklik: Aylık % 3
 
 
Resmi Gazete’de (2/3/2005; 25743) yayımlanan 2005/8551 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı ile 2 Mart 2005 tarihinden geçerli olmak üzere 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesindeki gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 3 olarak belirlenmiştir (önceki gecikme zammı oranı aylık % 4 olarak uygulanıyordu).
 
Buna göre, 2/3/2005 tarihinden önce vadesi geldiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan amme alacaklarının bu tarihten sonra ödenecek kısımlarına ve 2/3/2005 tarihinden itibaren vadesi geldiği halde vadelerinde ödenmeyen amme alacaklarına aylık % 3 oranında gecikme zammı uygulanacaktır.
 
Bu çerçevede, 2/3/2005 tarihinin gecikme zammının uygulanacağı bir aylık sürenin içinde kaldığı durumlarda, başka bir ifadeyle, bir aylık sürenin 2/3/2005 tarihinden önce başlayıp, bu tarihten sonra bittiği durumlarda, 2/3/2005 tarihine kadar olan bir aylık süre için eski % 4 oranı, bu tarihten sonraki süre için % 3 oranı uygulanacaktır.
 
Örneğin, vadesi 26/2/2005 olan katma değer vergisi 26/3/2005 tarihine kadar ödendiği takdirde 26/2/2005 – 1/3/2005 dönemi için günlük esasta aylık % 4, 2/3/2005 – 26/3/2005 dönemi içinse günlük esasta aylık % 3 gecikme zammı uygulanacaktır. 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.