Numara : 11
Tarih : 1.2.2002
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2002/11
 
KONU
 
Gecikme Zammı Oranında Değişiklik: Aylık % 7
 

31/1/2002 tarihli Resmi Gazete’de (Sayı: 24657) yayımlanan 2002/3550 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı ile 31 Ocak 2002 tarihinden geçerli olmak üzere 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesindeki gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı olmak üzere %7 olarak belirlenmiştir. (Önceki gecikme zammı oranı aylık %10 olarak uygulanıyordu.)
 
Buna göre, 31/1/2002 tarihinden önce vadesi geldiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan amme alacaklarının bu tarihten sonra ödenecek kısımlarına ve 31/1/2002 tarihinden itibaren vadesi geldiği halde vadelerinde ödenmeyen amme alacaklarına aylık %7 oranında gecikme zammı uygulanacaktır.
 
Bu çerçevede, 31/1/2002 tarihinin gecikme zammının uygulanacağı bir aylık sürenin içinde kaldığı durumlarda, başka bir ifadeyle, bir aylık sürenin 31/1/2002 tarihinden önce başlayıp, bu tarihten sonra bittiği durumlarda, bu bir aylık süre için de eski % 10 oranı uygulanacaktır.
 
Örneğin, vadesi 25/12/2001 olan katma değer vergisi 25/2/2002 tarihinde ödendiği takdirde aylık gecikme zammı % 10 olarak uygulanacaktır.  Bu durumda ödenecek toplam gecikme zammı % 20 olacaktır (25/1/2002-25/2/2002 arasında geçen süre, gecikme zammı indiriminin yürürlüğe girdiği 31/1/2002 tarihini kapsamasına rağmen, bu döneme ilişkin zam %7 değil % 10 olarak hesaplanacaktır). 
 
Saygılarımızla,
 
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.