Numara : 132
Tarih : 11.5.2021

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2021/132

Konu: GTİP Değişikliği Durumunda Menşe Şahadetnamesi İbrazı Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 07.05.2021 tarihli ve E-20117910-163.99-00063815412 sayılı dağıtımlı yazısında; laboratuvar tahlili veya gümrük idaresinin tespiti sonucunda ortaya çıkan GTİP değişikliği durumlarında beyan edilen ilk GTİP’e ilişkin vergiler ve mali yükümlülükler kapsamında menşe şahadetnamesi ibrazı gerekmezken tespit edilen yeni GTİP ile ilgili vergiler ve mali yükümlülükler için menşe şahadetnamesi ibrazının gerektiği hallerde;

1) Serbest dolaşıma giriş beyannamesinin ilgili muayene memurunca işlemleri tamamlanmadan önce;

a) Yükümlü tarafından temin edilen menşe şahadetnamesinin Gümrük Kanunu'nun 46 ncı ve 70 inci maddelerinde belirtilen süreler içerisinde (20 ve 45 gün) ibraz edilmesi durumunda söz konusu belgenin kabul edilmesi,

b) Söz konusu süreler içerisinde yükümlü tarafından menşe şahadetnamesi ibraz edilmemesi durumunda alınmayan veya eksik alınan vergiler ve mali yükümlülüklerin tahsil edilmesi veya yükümlü tarafından talep edilmesi halinde alınmayan veya eksik alınan vergiler ve mali yükümlülüklerin teminat alınması ve 

2) 1 (b)'de belirtildiği şekilde işlem yapılan durumlarda, yükümlü tarafından beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı aylık süre içerisinde menşe şahadetnamesi ile gümrük idaresine başvurulması halinde alınan teminatın iade edilmesi veya tahsil edilen tutarın geri verilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Söz yazıya aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

GTİP Değişikliği – Menşe Şahadetnamesi İbrazı

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.