Numara : 179
Tarih : 14.6.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/179 

Konu: KDV Oranları Hakkında Yazı Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu tarafından Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği’ne muhattap 08.06.2022 tarihli 779256 sayılı Yazı yayımlandı.

5359 sayılı Karar ile 2007/13033 sayılı Kararın II sayılı Listesinin 22’inci maddesinde yapılan değişiklik kapsamında “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” ve “In Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği” kapsamına giren ürünler, aksesuar ve parçalar için uygulanacak KDV oranlarının uygulamada bir tereddüt ve ihtilafa yol açılmamasını sağlamaya yönelik olarak Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan G.T.İ.P. kodlarına göre sınıflandırılma yapılması hususu Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na iletilmekle beraber ilgili kurumun cevabi yazısında ise Ürün Takip Sistemi’nde (ÜTS) kayıtlı olan her bir ürün kaydının münferit olarak cihaz kaydını ifade ettiği belirtilmiş ve KDV oranlarına ilişkin olarak 5359 sayılı Karar hükümleri doğrultusunda ilgili iş ve işlemlerin tesis edilmesi, bu kapsamda tereddüt oluşan hususlara ilişkin ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurulması gerektiği vurgulanmıştır.

Söz konusu Yazı’ya aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

KDV Oranları Hakkında Yazı 

Saygılarımızla.

 

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.