Numara : 181
Tarih : 15.6.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/181 

Konu: İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2022/16) Yayımlandı

15.06.2022 tarihli 31867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile, Malezya ve Yunanistan menşeli/çıkışlı 5903.20 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri” tanımlı eşyanın ithalatında aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde dampinge karşı kesin önlemi uygulanacağı belirtilmiştir.

GTİP

Eşya Tanımı

Menşe/Çıkış Ülkesi

Firma Ünvanı

Dampinge Karşı Önlem

5903.20.10.10.00

Mensucat, poliüretanla emdirilmiş-deri taklidi.

Malezya
Yunanistan

Tüm Firmalar

1 ABD Doları/Kg

5903.20.10.90.00

Mensucat, poliüretanla emdirilmiş-diğerleri.

5903.20.90.10.00

Mensucat,poliüretanla sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi.

Malezya
Yunanistan

Tüm Firmalar

2,2 ABD Doları/Kg

5903.20.90.90.00 (*)

Mensucat, poliüretanla sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş diğerleri.

(*)5903.20.90.90.00 GTİP altında kayıtlı eşyadan "yalnız lamine edilmiş olanlar" için Malezya menşeli/çıkışlı ithalatta Innotech Textile (M) Sdn. Bhd firması üretici sertifikası oranarak önlemden muaf tutulur.

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2022/16)

 

 

Saygılarımızla.

 

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.