Numara : 183
Tarih : 15.6.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/183

Konu: Kullanılmış ve Yenileştirilmiş Eşya İthalatında Alınacak İzinler Hakkında Yazı Yayımlandı

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine muhattap 14.06.2022 tarihli 75547044 sayılı Yazı yayımlanmıştır. İGMD tarafından 2022/9 sayılı Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Ek 1 Liste’de yer alan ve gerekli şartları taşıyan eşyaların kullanılmış olarak ithali için herhangi bir kısıtlama getirilmemesine rağmen, elektronik ortamda bahse konu şartları sağlayan eşyalar için geçen yıl yapılan başvurularda “0970 TPS izin belgesi” sistem tarafından direk oluşturulurken, bu yıl tüm başvurular denetlenmek üzere İthalat Genel Müdürlüğü’ne yönlendirilmekte, tebliğin 2 no’lu ekinin altında izin başvurusunda aranacak belgelerden hareketle, ithalatçı firmalardan tebliğ ekinde belirtilen birtakım belgeler talep edilmekte, bu belgelerin sağlanamaması halinde ise tebliğin ithalini serbest bırakmış olduğu eşyaların ithaline izin verilmediği ve tebliğ ekinde yer alan veya almayan eşyaların lehte ve aleyhte hiçbir fark bulunmadığı hususu bildirilmişti.

Söz konusu cevabi yazıda ise Tebliğ eki Liste'de yer alan eşyaların ithali için yapılacak izin başvurusunda bir takım bilgi ve belgeler talep edilmekte olup, başvurunun gerçekleştirilmiş olması kendiliğinden bir izin sonucunu doğurmadığı belirtilmiştir.

Söz konusu Yazı’ya aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

Kullanılmış ve Yenileştirilmiş Eşya İthalatında Alınacak İzinler Hakkında Yazı

 

Saygılarımızla.

 

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.