Numara : 184
Tarih : 16.6.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/184

Konu: İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2018/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı

16.06.2022 tarihli 31868 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2018/6)’de  Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/6)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti 
(ABD Doları/Brüt Kg)

8424.90.80.00.19

Diğerleri (yalnız yangın söndürme tüpü tetiği)

12

8481.30.99.00.00

Diğerleri (çakmak imalatında kullanılmaya mahsus olanlar hariç)

15

8481.80.11.00.00

Karıştırıcı valfler

20

8481.80.19.00.01

Sensörlü olanlar

15

8481.80.19.00.09

Diğerleri

15

8481.80.19.00.12

Valfler

12

8481.80.39.00.00

Diğerleri

15

8481.80.79.00.00

Diğerleri (yalnız yangın söndürme tüpü tetiği)

12

8481.80.81.00.00

Küresel ve konik valfler

20

8481.80.85.00.00

Kelebek valfler

12

İlaveten 2018/6 sayılı tebliğ kapsamındaki gözetim uygulaması Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2022/15) kapsamında ithaline izin verilen ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından ithalatı yapılacak eşya için uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2018/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

 

Saygılarımızla.

 

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.