Numara : 185
Tarih : 16.6.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/185 

Konu: Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No:5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No:6) Yayımlandı

16.06.2022 tarihli 31868 sayılı Resmi Gazete’de Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No:5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No:6) yayımlandı. İlgili Tebliğ’de öne çıkan hususlar aşağıda belirtilmiştir.

  • Elektronik ortamda doldurulan başvuru formlarının çıktı nüshalarıyla birlikte Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde (MERSİS) veya Esnaf ve Sanatkâr Bilgi Sisteminde (ESBİS) mevcut bulunan sicil kaydının bir örneği Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne elden veya posta yoluyla gönderilmekle beraber imza sirküleri gönderilecek evraklar arasından çıkartılmıştır.
  • Kayıtlı İhracatçı Sistemine ilişkin şartları karşılayan ülkelerin sayısı 50 den 56 ya çıkarılarak Tebliğin EK-1 inde bulunan ülkeler için şartların karşılandığı tarih itibariyle REX menşe beyanı yapılabilmekle beraber FORM A menşe belgeleri kullanılmayacaktır.
  • Haiti, Lesotho, Liberya, Mikronezya, Moritanya, Nijer ve Timor-Leste’deki ihracatçılar tarafından, yalnızca; şartların karşılandığı tarihler itibarıyla düzenlenen menşe beyanları sunulabilecek olup anılan ülkelerde düzenlenen Form A Menşe Belgeleri, Gümrük İdareleri tarafından hiçbir suretle kabul edilmeyecektir.
  • Eklenen geçiçi madde ile 02.08.2019 tarihi ile 16.06.2022 tarihi arasında usulüne uygun olarak düzenlenen ve gümrük idarelerine sunulan Form A Menşe Belgeleri geçerliliklerini koruyacak olup diğer ülkeler için düzenlenmiş olan FORM-A Menşe Belgeleri 3 aylık geçiş süreci boyunca kullanılabilecektir.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No:5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No:6)

 

 

Saygılarımızla.

 

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.