Numara : 187
Tarih : 16.6.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/187 

Konu: Gümrük Yönetmeliği 196/A Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Yazı Yayımlandı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 14.06.2022 tarihli 75510314 sayılı Dağıtımlı Yazı yayımlanmıştır. Söz konusu yazı ile Gümrük Yönetmeliğinin Gümrük rejiminden önce eşyanın laboratuvar tahliline tabi tutulması başlıklı 196/A maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirtilmekle beraber ilgili hususlar aşağıda yer almaktadır.

  • 196. madde uyarınca tahlile tabi tutulması gereken eşyanın tahlil işleminin, rejim beyanında bulunmadan önce yapılmasını talep eden yükümlü, özet beyan veya özet beyan yerine geçen belgeler, analiz ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu, bulunması halinde fatura örneği, numunenin kimyasal bileşimi ile kimyasal ve fiziksel özelliklerini, kullanım alanlarını gösteren ayrıntılı bilgiler ve eşyanın üretim prosesi bilgilerini içeren belgeler ve daha önceki tahlil raporlarıyla birlikte, eşyanın tarife pozisyonunu içerecek şekilde bir dilekçe ile gümrük idaresine başvuru yapacak ve başvuru dilekçesinde eşyanın bulunduğu yeri detaylı olarak belirtecektir.
  • Başvuru sırasında yükümlüden, Gümrük Yönetmeliği 197. madde hükümleri uyarınca numune başına beyan edilen tarife pozisyonu esas alınarak, “Gümrük Laboratuvarları Tahlil Ücretleri Listesinin” yer aldığı ek-24`te yer alan fiyat tarifesine göre tahlil ücreti alınacaktır.
  • Gümrük Yönetmeliği 198. ve 199. madde hükümleri uyarınca eşyadan, muayene ile görevli memur tarafından şahit numunesiyle beraber beyan edilen eşyayı temsil edecek şekilde ve en az iki tahlile yetecek miktarda numune alınacaktır.
  • Gümrük Yönetmeliği 200. madde hükmü uyarınca, numune ve şahit numune, numune alma tutanağı örneği ile birlikte gümrük personeli refakatinde, gümrük personeli refakatinde gönderilemeyecek durumlarda ise posta veya kargo ile Laboratuvar Müdürlüğüne gönderilecektir.
  • Laboratuvar Müdürlüğünce Gümrük Yönetmeliği`nin 201. maddesi çerçevesinde numunenin tahlili yapılarak ilgili gümrük idaresine tahlil sonucu gönderilecektir.
  • Tahlil sonuçları beyan sahibine tebliğ edilecek olup Tahlile ilişkin itiraz ve ikinci tahlil, Gümrük Yönetmeliği`nin 588. ve 589. madde hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
  • Rejim beyanına konu eşyanın, rejim beyanında bulunmadan önce tahlil edilen eşya ile aynı eşya olmadığına dair kanıt (özelliklerini belirleyici belgelerinde ve bu belgeler ile eşya üzerinde bulunan ayırt edici ibarelerde farklılık) bulunması halinde muayene ile görevli memur tarafından, Gümrük Yönetmeliği`nin 202. maddesi çerçevesinde laboratuvara gönderilecek numunelerin hangi yönden tahlile gerek görüldüğü LARA Programı üzerinden açık ve eksiksiz bir şekilde yazılacak ve işlemler tekemmül ettirilecektir.

Söz konusu Dağıtımlı Yazı’ya aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

Gümrük Yönetmeliği 196/A Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Dağıtımlı Yazı  

 

 

Saygılarımızla.

 

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.