Numara : 188
Tarih : 18.6.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/188

Konu: İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2020/1)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı

18.06.2022 tarihli 31870 sayılı Resmi Gazete’de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2020/1)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. İlgili Tebliğ ile, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/1)’in 1 inci maddesinde yer alan cam ürünlerine ilişkin tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti (ABD Dolar/Kg)

70.04

Çekme ve üfleme cam (plaka halinde), absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın. Takat başka şekilde işlenmemiş

0,50

70.05 (7005.10.80.00.00 hariç)

Float cam ve yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış cam (plakalar halinde) absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş

0,50

7005.10.80.00.00

Kalınlığı 4,5 mm yi geçenler

0,60

70.06 (7006.00.90.00.19 hariç)

70.03. 70.04 veya 70.05

Pozisyonlarındaki camların bombelendirilmiş, kenar işlemeli, aşındırılmış, delinmiş, emaye baskı uygulanmış veya başka şekilde işlenmiş, fakat diğer malzemelerle çerçevelenmemiş veya donatılmamış olanlar

0.70

7006.0090.00.19

Diğerleri

7

70.07 (7007.11.10.00.11, 7007.11.10.00.12,

7007.11.10.00.19, 7007.11.10.00.29,

7007.19.80.00.15, 70072120.00.21,

70072120.0029, 70072120.00.31 ve

7007.2120.0039 hariç)

Emniyet camları [sertleştirilmiş (temperlenmiş) veya lamine edilmiş camlardan)

0.70

7007.11.10.00.11

Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olan düz emniyet camları

4

7007.11.10.00.12

Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olan bombeli emniyet camlan

4

7007.11.10.00.19

Diğer düz emniyet camları

4

7007.11.10.00.29

Diğer bombeli emniyet camları

4

7007.19.80.00.15

Diğerleri

1

7007.21.20.00.21

Kurşuna dayanıklı olanlar

4.5

7007.21.20.00.29

Diğerleri

4.5

7007.21.20.00.31

Kurşuna dayanıklı olanlar

4,5

7007.21.20.00.39

Diğerleri

4,5

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2020/1)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

Saygılarımızla.

 

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.