Numara : 189
Tarih : 18.6.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/189 

Konu: Tıraş Sabunu Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 16.06.2022 tarihli 75653849 sayılı Dağıtımlı Yazı yayımlandı. Söz konusu yazıda Hazine Bakanlığından alınan yazıya atıf yapılarak 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu eki (IV) sayılı listede sayılan 3401.11.00.90.00 GTİP’de sınıflandırılan tıraş sabunları hariç 34.01 tarife pozisyonunda yer alan eşyanın KDV oranı yüzde 8 olarak belirlendiği hatırlatılmıştır. Bu kapsamda ilgili  GTİP için BİLGE sisteminde eşyanın tıraş sabunu olup olmadığına ilişkin tamamlayıcı bilgi beyan edilmesi sağlanarak; eşyanın tıraş sabunu olduğunun beyan edilmesi durumunda KDV oranının yüzde 18 olacak şekilde; eşyanın tıraş sabunu olmadığının beyan edilmesi durumunda ise KDV oranının yüzde 8 olacak şekilde sistemsel düzenleme yapıldığı bildirilmekle beraber 3401.11.00.90.00 GTİP’li eşya ithalatında ‘’Tamamlayıcı Bilgi’’ sekmesinden ‘’Kod’’ alanında ‘’EFNC’’ seçeneği işaretlenerek "Oran" sekmesinde yer alan 7 veya 8 numaralı seçenekten beyana uygun olanın seçilmesi gerekmektedir.

Söz konusu Dağıtımlı Yazı’ya aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

Tıraş Sabunu Hakkında Dağıtımlı Yazı

 

 

Saygılarımızla.

 

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.