Numara : 195
Tarih : 24.6.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/195

Konu: İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar No:5743) Yayımlandı

24.06.2022 tarihli 31876 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5743 sayılı İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile  aşağıda GTİP’leri belirtilen renkli camdan hacmi 2,5 litrenin altında olup yiyecek ve içecekler için kullanılan şişeler için ilave gümrük vergisi karar yayım tarihi itibariyle uygulanmayacağı belirtilmiştir.

7010.90.51.00.00

7010.90.53.00.00

7010.90.55.00.00

7010.90.57.00.00

Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı’na aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar No:5743)

 

 

Saygılarımızla.

 

Deloitte Türkiye. 

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.