Numara : 201
Tarih : 27.6.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/201 

Konu: Karadağ Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş  Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

25.06.2022 tarihli 31877 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karadağ Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ ile, tarife kontenjanlarının dağıtımına ilişkin Karadağ Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde yer alan tarife kontenjanları listesinde değişiklik yapılmış olup tahsisatı talep toplama yöntemine göre yapılan tarife kontenjanlarından faydalanabilmek için, Bakanlığa müracaat süresi ile ilgili geçici madde eklenmiştir

Bu Tebliğ 01.07.2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

Karadağ Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş  Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ 

Saygılarımızla.

 

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.