Numara : 203
Tarih : 27.6.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/203

Konu: Rusya Bankacılık Sistemine Uygulanan Uluslararası Yaptırımlar Nedeniyle Rusya Mukimi İhracatçı Firmalara Yapılacak İthalat Bedeli Ödemelerinin Rusya’daki Banka Hesaplarından Yapılmasının Halinde KKDF Hakkında Özelge Yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 23.05.2022 tarihli 70903105 sayılı özelge yayımlandı. Son dönemde Rusya bankacılık sistemine uygulanan uluslararası yaptırımlar nedeniyle Rusya mukimi ihracatçı firmalara ödemelerin Türkiye'den yapılmasında birtakım sorunlar yaşandığı, Rus ihracatçılara yapılacak ithalat bedeli ödemelerinin ithalat beyannamesinin tescil tarihinden önce Şirketin Rusya'daki banka hesaplarından yapılmasının düşünüldüğü belirtilerek, ihracat bedelinin Rusya'daki banka hesaplarından yapılması halinde yapılacak ithalattan kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisi yapılıp yapılmayacağı hakkında görüş talep edildiği belirtilmiştir.

Söz konusu özelge ile gümrük beyannamesinde gösterilen ithalat tutarının Türk lirası karşılığının, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce ihracatçının yurt dışındaki hesabına transfer edilmesi ve söz konusu ödemeye ilişkin olarak bankalarca düzenlenen Transfer Bildirim Formunun gümrük idarelerine tevsik edilmesi halinde fon kesintisi yapılmadan malların ithal edilmesi mümkün bulunduğu, ithalat bedelinin şirketin Rusya'daki banka hesaplarından gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihten önce yapılması halinde Transfer Bildirim Formu düzenlenemeyeceğinden bu tür bir ödemelerin peşin ödeme kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmadığı bildirilmiştir.

Söz konusu Özelge’ye aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

Rusya Bankacılık Sistemine Uygulanan Uluslararası Yaptırımlar Nedeniyle Rusta Mukimi İhracatçı Firmalara Yapılacak İthalat Bedeli Ödemelerinin Rusya’daki Banka Hesaplarından Yapılmasının Halinde KKDF Hakkında Özelge

 

Saygılarımızla.

 

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.