Numara : 207
Tarih : 29.6.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/207

 Konu: İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Menşe Kuralları Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

29.06.2022 tarihli 31881 sayılı Resmi Gazete’de İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Menşe Kuralları Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik yayımlandı. İlgili yönetmelikte öne çıkan hususlar aşağıda belirtilmiştir.

·       Yönetmeliğin yeterli işçilik veya işlem görmüş ürünler başlıklı 7. Maddesine istinaden bir taraf ülkede elde edilen ürünler, imalatlarında kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının yüzde 60’ını aşmaması kaydıyla, yeterli derecede işçilik veya işlem görmüş olarak kabul edilecek ve tercihli menşe kazanmış sayılacaktır.

·       Yönetmeliğin menşe kümülasyon başlıklı 8. Maddesine istinaden diğer taraf ülkeler menşeli girdiler bir taraf ülkede elde edilmiş ürün içine dahil edildikleri durumlarda menşe kümülasyonu aşağıdaki şartlar dahilinde uygulanabilecek;

Ø  Taraf Ülkede gerçekleştirilen işçilik veya işlemin, yetersiz  işçilik ve işlemlerin ötesinde olması,

Ø  Taraf Ülke menşeli girdiler toplamının, ürünün fabrika çıkış fiyatının yüzde 40’ından az olmaması,

Ø  En az gelişmiş ülkeler kategorisinde yer alan bir Taraf Ülke menşeli içeriğin toplamının ise, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıllık süre boyunca, ürünün fabrika çıkış fiyatının yüzde 30'undan az olmaması

·       Yönetmeliğin etkisiz unsurlar başlıklı 13. Maddesine istinaden bir ürünün menşeli olup olmadığını belirlemek için imalatında kullanılabilecek enerji ve yakıt, tesis ve teçhizat, makine ve aletler, ürünün nihai bileşimine girmeyen ve girmesi amaçlanmayan eşyaların menşeini belirlemeye etkisi bulunmayacaktır.

·       Yönetmeliğin menşe ispat belgesi başlıklı 16. Maddesine istinaden tercihli vergiden yararlanmak için yönetmeliğin EK-1’de yer alan Menşe İspat Belgesi düzenlenecektir.

·       Yönetmeliğin menşe ispat belgelerinin geçerliliği başlıklı 25. Maddesine istinaden menşe ispat belgesi, ihracatçı ülkedeki vize tarihinden itibaren altı ay geçerli olacak ve bu süre zarfında ithalatçı ülkenin yetkili idarelerine ibraz edilmesi gerekecektir.

Yönetmelik 01.07.2022 tarihinde yürürlüğe girecek.

Söz konusu Yönetmeliğe aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Menşe Kuralları Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik  

 

Saygılarımızla.

 

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.