Numara : 211
Tarih : 30.6.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/211

Konu: Kayıtlı İhracatçı Sistemi (REX) Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından 30.06.2022 tarihli 76087054 sayılı Kayıtlı İhracatçı Sistemi (REX) hakkında dağıtımlı yazı yayımlanmıştır. Söz konusu yazıda Türkiye - Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında Birleşik Krallığa ihracat yapmak isteyen firmalardan  kayıtlı ihracatçı (REX) numarası alarak menşe beyanlarında ilgili bölüme bu numarayı kaydetmeleri istendiği ve ihracatçılar tarafından  Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine başvurulduğu bildirilmiştir. Ülkemizde yerleşik ihracatçılar bakımında REX Sisteminin uygulama alanının oldukça sınırlı olduğu, mevcut durumda Türkiye’nin GTS kapsamında tek taraflı taviz tanıdığı “faydalanan ülkeler”deki ihracatçıların ülkelemize yönelik ihracatlarında kullandığı bir sistem olduğu hatırlatılarak Türkiye-Birleşik Krallık STA kapsamında Birleşik Krallığa yapılacak ihracatlarda menşe beyanı metni üzerine REX numarası girilmesi şeklinde bir uygulama bulunmadığı belirtilmiştir.

İlaveten Avrupa Birliği (AB) ile Birleşik Krallık arasındaki Ticaret ve İşbirliği Anlaşması’na göre; AB’de yerleşik olup, Birleşik Krallığa AB-Birleşik Krallık Ticaret ve İşbirliği Anlaşması kapsamında ihracat yapacak ihracatçıların söz konusu anlaşmanın Ek-7’sinde yer alan menşe beyanı metnine REX numaralarını girmeleri gerektiği bilindiği ve Genel Müdürlüğe gelen taleplerin de AB ile Birleşik Krallık arasındaki bu özel düzenlemeden kaynaklandığı düşünüldüğü belirtilmiştir.

Söz konusu Dağıtımlı Yazı’ya aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

Kayıtlı İhracatçı Sistemi (REX) Hakkında Dağıtımlı Yazı

 

 

Saygılarımızla.

 

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.