Numara : 215
Tarih : 9.7.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/215

Konu: İthalatta Haksız Rekabeti Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2022/19) Yayımlandı

09.07.2022 tarihli 31891 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Haksız Rekabeti Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2022/19) yayımlandı. İlgili Tebliğ ile, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 73.04 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “demir (dökme demir hariç) ve çelikten dikişsiz çekme borular” ithalatına yönelik olarak başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde dampinge karşı önlemin uygulanmaya devam edilmesine karar verildiği belirtilmiştir.

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Üretici /İhracatçı Firma

Dampinge Karşı Önlem (ABD Doları/Ton)

7304.19.10.00.11

Dış çapı 73 mm. yi geçmeyenler

Çin Halk Cumhuriyeti

Hubei Xinyegang Special Tube Co., Ltd.

55

7304.19.10.00.12

Dış çapı 73 mm. yi geçen fakat 168,3 mm. yi geçmeyenler

7304.31.20.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler)

Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd.

7304.31.20.90.00

Diğerleri (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler) (Çift katlı olarak imal edilmiş, iç ve dış yüzeyi bakır kaplı çelik borular hariçtir)

7304.31.80.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçalan takılmış) (Yalnız dış çapı 168.3 mm. yi geçmeyenler)

Shandong Haixinda Petroleum Machinery Co., Ltd.

7304.31.80.90.00

Diğerleri (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler)

7304.39.82.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış)

Shandong Huitong Industrial Co., Ltd.

7304.39.82.90.00

Diğerleri

7304.51.10.00.00

Ağırlık itibariyle % 0,9 ila % 1,15 karbon, % 0,5 ila % 2 krom ve en fazla % 0,5 molibden içeren, düz ve et kalınlığı her yerinde aynı olan borular (Uzunlukları 0,5 metreyi ve dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler)

Jiangsu Changbao Steel Tube Co., Ltd.

7304.51.81.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler)

7304.51.81.90.00

Diğerleri (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler)

Liaocheng Ritong Steel Co., Ltd.

7304.51.89.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler)

7304.51.89.90.00

Diğerleri (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler)

Shandong Zhongzheng Steel PipeManufacturing Co., Ltd

7304.59.30.00.00

Ağırlık itibariyle % 0,9 ila % 1,15 karbon, % 0,5 ila % 2 krom ve en fazla % 0,5 molibden içeren, düz ve et kalınlığı her yerinde aynı olan borular (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler)

7304.59.82.90.00

Diğerleri

Tianjin TianGang Special Petroleum Pipe Manufacture Co., Ltd

7304.90.00.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçalan takılmış) (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler)

7304.90.00.90.00

Diğerleri (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler)

Diğerleri

75

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2022/19)  

 

 

Saygılarımızla.

 

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.