Numara : 216
Tarih : 9.7.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/216 

Konu: İthalatta Haksız Rekabeti Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2022/20) Yayımlandı

09.07.2022 tarihli 31891 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Haksız Rekabeti Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2022/20) yayımlandı. İlgili Tebliğ ile, Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu menşeli 7312.10.81.00.00, 7312.10.83.00.00, 7312.10.85.00.00, 7312.10.89.00.00 ve 7312.10.98.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan “demir veya çelikten halatlar ve kablolar (kapalı halatlar dahil)” ithalatına yönelik olarak başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde dampinge karşı önlemin uygulanmaya devam edilmesine karar verildiği belirtilmiştir.

GTİP

Eşya Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem

7312.10.81.00.00

Enine kesitinin en geniş yeri 3 mm.yi geçen fakat 12 mm.yi geçmeyenler(*)

ÇHC

500 ABD
Doları/Ton

7312.10.83.00.00

Enine kesitinin en geniş yeri 12 mm.yi geçen fakat 24 mm.yi geçmeyenler

7312.10.85.00.00

Enine kesitinin en geniş yeri 24 mm.yi geçen fakat 48 mm.yi geçmeyenler

Rusya
Federasyonu

500 ABD
Doları/Ton

7312.10.89.00.00

Enine kesitinin en geniş yeri 48 mm.yi geçenler

7312.10.98.00.00

Diğerleri

 

(*)Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kauçukla kaplandığında ilgili ISO 15236 standartı ile belirlenen, en az (15 x halat çapı+15) Kg/Cm formülü kapsamında yapışma kuvvetine sahip olanlardan,

halat yapısı 7x7 ve halat çapı en çok 3,7 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 10.3 Kn1;

halat yapısı 7x7 ve halat çapı en çok 4,2 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 12,9 Kn;

halat yapısı 7x7 ve halat çapı en çok 4,9 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 18,4 Kn;

halat yapısı 7x7 ve halat çapı en çok 5,0 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 20,6 Kn;

halat yapısı 7x7 ve halat çapı en çok 5,6 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 26,2 Kn;

halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 7,2 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 39,7 Kn;

halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 8,1 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 50,0 Kn;

halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 8,6 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 55,5 Kn;

halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 8,9 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 63,5 Kn;

halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 9,7 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 75,0 Kn;

halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 10,9 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 90,3 Kn;

halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 11,3 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 96,0 Kn;

olan kaplanmış çelik halatlar hariçtir.

 

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İllişkin Tebliğ (Tebliğ No:2022/20)  

 

 

Saygılarımızla.

 

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.