Numara : 224
Tarih : 28.7.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/224

Konu: İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5902) Yayımlandı

28.07.2022 tarihli 31906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5902 sayılı İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararın eki Ek-1 sayılı listeye aşağıdaki tabloda belirtilen 8703.80.10.00.00 tarife pozisyonunda bulunan elektrikli taşıtlar eklenmiştir.

Buna göre, 8703.80.10.00.00 tarife pozisyonunda bulunan elektrikli taşıtlar;

• Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamı ülkeler menşeli ise (5, 6, 7 nolu sütünlar),

• Türkiye’nin tercihli ticaret anlaşması olmayan “diğer ülkeler” menşeli ise (8 nolu sütün),

• A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilmekle beraber Avrupa Birliği veya Türk menşeli değilse,

• Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli değilse, 

%10 ilave gümrük vergisi uygulanacaktır.

 

 

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (İGV) (%)

G.T.İ.P

DİPNOT (*)

1

2

3

4

GTS ÜLKELERİ

8

5

6

7

8703.80.10.00.00

 

0

0

0

0

10

10

10

10

Bu Karar yayımı tarihini takip eden on beşinci gün yürürlüğe girer.

Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5902

 

Saygılarımızla.

 

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.