Numara : 226
Tarih : 2.8.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/226

Konu: Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Hizmet Sözleşmelerinde Ödemelerin Döviz Cinsinden Yapılmasının Mümkün Olduğu Yazı Yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine muhattap 26.07.2022 tarihli 381405 sayılı yazı yayımlanmıştır. Söz konusu yazıda antrepodaki eşyanın satış yolu ile devrinde ve sağlanan depo hizmeti sonunda,  serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak ithal edilmiş malın döviz ile yurt içinde firmalara veya acentelere satışlarında ve nakliye karşılığında yapılacak olan ödemelerin kambiyo mevzuatında yapılan değişiklikler çerçevesinde hangi para cinsinden yapılacağı hususu tereddüt yaşandığı aktarıldığı belirtilmiştir.

Buna ilişkin olarak Türkiye'de yerleşik kişilerce akdedilecek menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedellerinin ve diğer ödeme yükümlülüklerinin,  döviz cinsinden kararlaştırılmış olsa dahi Türk parası ile ödenmesi ve kabul edilmesi zorunlu hale getirildiği hatırlatılarak, gerek antrepoda satışta gerekse serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak ithal edilmiş malın döviz ile yurt içindeki firmalara veya acentelere yapılacak satışlarda sözleşme bedellerinin ve diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden kararlaştırılmış olsa dahi Türk Parası ile ödenmesi ve kabul edilmesi zorunlu hale getirildiği bildirilmiştir.

Diğer taraftan, nakliyeye ilişkin olarak, Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki ilgili Tebliğ çerçevesinde uluslararası nakliye sözleşmeleri kapsamında herhangi bir değişiklik yapılmadığından istisna kapsamına giren uluslararası taşımacılığa ilişkin hizmet sözleşmelerinde ödemelerin döviz cinsinden yapılmasının mümkün olduğu belirtilmiştir. 

Söz konusu Yazı’ya aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

Döviz ve Dövize Endeksli Sözleşmeler Hakkında Yazı

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.