Numara : 229
Tarih : 5.8.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/229 

Konu: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/22) Yayımlandı

04.08.2022 tarihli 31913 sayılı Resmi Gazete yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/22) ile 2022 yılının ilk yarısında yürürlük süresi dolan dampinge karşı önlemler ile 2023 yılının ilk yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemler bildirilmiştir.

Yürürlük süresi sona eren dampinge karşı önlemler:

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Pozisyon Numarası

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Eşya Tanımı

Menşe Ülke

Önlemin Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih ve Sayısı

Tebliğ No

Önlemin Bitiş Tarihi

4804.11.11.10.00

Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları

Amerika Birleşik Devletleri

7/3/2017
30000

2017/1

14.04.2022

4804.11.15.10.00

Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları

4804.11.90.10.11

m2 ağırlığı 150 gr. dan az olanlar

4804.11.90.10.12

m2 ağırlığı 150 gr. veya daha fazla, fakat 175 gr. dan az olanlar

2905.42.00.00.00

Pentaeritritol (pentaeritrit)

Çin Halk Cumhuriyeti

14/5/2017
30066

2017/12

14.05.2022

 

 

 

 

Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler:

 

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Pozisyon Numarası

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Eşya Tanımı

Menşe Ülke

Önlemin Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih ve Sayısı

Tebliğ No

Önlemin Bitiş Tarihi

2836.99.90.10.00

Sodyum Perkarbonatlar

Almanya Federal Cumhuriyeti

2/3/2018
30348

2018/7

2.03.2023

İsveç Krallığı

6911.10.00.00.11

Beyaz olanlar

Çin Halk Cumhuriyeti

3/3/2018
30349

2018/6

3.03.2023

6911.10.00.00.12

Tek renkli olanlar

6911.10.00.00.19

Diğerleri

6912.00.21.00.00

Adi topraktan olanlar

6912.00.23.00.00

Greden olanlar

6912.00.25.00.11

Beyaz olanlar

6912.00.25.00.12

Tek renkli olanlar

6912.00.25.00.19

Diğerleri

6912.00.29.00.00

Diğerleri

8415.10.90.00.00

Yalnız duvar tipi split klimalar

Çin Halk Cumhuriyeti

8/3/2018
30354

2018/5

8.03.2023

8415.90.00.90.11

Yalnız duvar tipi split klimaların dış üniteleri (değişken soğutucu debili split klima sistemleri dış ünitesi hariç)

8415.90.00.90.12

Yalnız duvar tipi split klimaların iç üniteleri

4804.11.11.10.00

Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları

Finlandiya

19/4/2018
30396

2018/12

19.04.2023

4804.11.15.10.00

Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları

Rusya

4804.11.90.10.11

m2 ağırlığı 150 gr. dan az olanlar

Polonya

4804.11.90.10.12

m2 ağırlığı 150 gr. veya daha fazla, fakat 175 gr. dan az olanlar

Brezilya

5503.20.00.00.00

Poliesterlerden

Güney Kore

20/4/2018
30397

2018/13

20.04.2023

Endonezya

7307.19

Diğerleri

Çin Halk Cumhuriyeti

21/4/2018
30398

2018/15

21.04.2023

Brezilya

Bulgaristan

Endonezya

Hindistan

Tayland

4412.10

Kontrplaklar

Çin Halk Cumhuriyeti

22/5/2018
30428

2018/18

22.05.2023

4412.31

4412.33

4412.34

4412.39

6802.23

Granit

Çin Halk Cumhuriyeti

24/5/2018
30430

2018/19

24.05.2023

6802.93

9613.80.00.00.11

Ateşleyiciler (yalnız gazlı fırın ve ocaklarda ateşleme sistemi olarak kullanılanlar)

Çin Halk Cumhuriyeti

19/6/2018
30453

2018/22

19.06.2023

İlaveten dampinge karşı önlemlerin devam etmesini talep eden ilgililerin ilgili önlemin sona erme tarihinden en geç üç ay önce başvurularını kendilerine ait KEP adreslerinden Ticaret Bakanlığına ait “ticaretbakanligi@hs01.kep.tr” KEP adresine göndermeleri gerektiği belirtilmiştir.

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/22)

 

 

Saygılarımızla.

 

Deloitte Türkiye.

 

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.