Numara : 233
Tarih : 10.8.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/233

Konu: Türkiye-Malezya STA ve TPS-OIC'ye İlişkin Açıklamalar Hakkında Yazı Yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 77073497 sayılı yazı ile, Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ile İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) kapsamında verilen tavizlerde çakışma olması sebebiyle uygulanacak vergi oranı hakkında tereddüt hasıl olduğu ifade edilmiş olup konunun açıklığa kavuşturulmasına teminen gerekli açıklamalar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

  • STA çerçevesinde düzenlenen menşe ispat belgesi ibraz edilmesi halinde STA kapsamındaki indirimli vergilerden faydalanılmaya devam edileceği,
  • TPS-OIC menşe ispat belgesinin ibraz edilmesi halinde TPS-OIC kapsamında verilen tavizler (5746 sayılı Karar) geçerli olacağı,
  • Hangi menşe ispat belgesinin düzenleneceği konusunda Bakanlığın bir rolü bulunmadığı,
  • TPS-OIC, İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülkelerinin taraf olabileceği bir çoklu bölgesel Ticaret anlaşması olduğu ve her üye ülke, Anlaşmaya taraf olup olmamaya kendi karar vermekte; Anlaşmaya taraf olan ülkeler, bir müzakere süreci olmaksızın, taviz listelerini kendileri hazırladığı,
  • Türkiye-Malezya STA’sı halen geçerli olduğundan transit halinde olan eşya için ayrıca bir düzenlemeye gerek bulunmadığı,

hususları belirtilmiştir.

Söz konusu yazıya aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

Türkiye-Malezya STA ve TPS-OIC'ye İlişkin Açıklamalar Hakkında Yazı

 

Saygılarımızla.

 

Deloitte Türkiye.

 

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.