Numara : 236
Tarih : 18.8.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/236

Konu: TRT Bandrol Başvurularında Vekaletname Hakkında E-posta Paylaşıldı.

TRT Genel Müdürlüğü yetkililerince 18 Ağustos 2022’ de paylaşılan e-postada, Gümrük Müşavirliklerinin mükellef adına TRT bandrolü ile ilgili iş ve işlemlerini yapabilmeleri için vekâletnamelerinde TRT Kurumunda işlem yapabileceklerine dair ibarenin bulundurulması gerektiği belirtilmiştir. 

Söz konusu yazıya aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

TRT Bandrol Başvurularında Vekaletname Hakkında E-posta 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.