Numara : 249
Tarih : 12.9.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/249

Konu: Transit Rejimi Elektronik Kapsamlı Teminat Mektupları Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 09.09.2022 tarihli ve E-9660321-120.99 (GGM-NCTS GÜNCELLEMELER)-00077974978 sayılı yazıda; Gümrük Genel Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’nin 4 numaralı ekinde yer alan ulusal transit rejimi kapsamlı teminat mektubunun elektronik ortamda düzenlenebilmesi için gerekli sistemsel altyapı kurulduğu ve 12.09.2022 tarihi itibarıyla halihazırda sertifikasyon ve entegrasyon sürecini tamamlayan 4 banka ile ( Vakıf Katılım, Denizbank, Odea Bank, Nurol Yatırım Bankası ) ulusal transit rejimi elektronik teminat mektubu pilot uygulamasının başlatılmasının öngörüldüğü belirtilmiştir. 

Bununla birlikte ilerleyen dönemlerde gerekli entegrasyon ve sertifikasyon sürecini tamamlayan bankaların, Genel Müdürlük kurumsal internet sitesine (https://ggm.ticaret.gov.tr/) duyurulacağı belirtilmiştir. 

Ayrıca, ortak transit rejimi kapsamında teminat mektuplarının elektronik ortama alınması çalışmaları halihazırda devam ettiği ve teknik çalışmaların tamamlanmasının beklenildiği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, daha öncesinde kağıt ortamda düzenlenen teminat mektuplarına ilişkin işlemler yine kâğıt usulde devam edeceği ifade edilmiştir.

Bu çercevede, yapılan teknik düzenlemelerle birlikte, E-Kapsamlı teminat mektubunun düzenlenmesi, kabülü, iadesi, iptali işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesinin sağlandığı ve E-Kapsamlı teminat mektubunun teminat gümrük idaresince kabul edilmesi ile birlikte kapsamlı teminat mektubu ile ilişkilendirilen GRN (teminat gümrük idaresince kabul edilen kapsamlı teminat mektubu için sistem tarafından verilen referans numarasını) numarasının otomatik olarak oluşturulması için tanımlanan GRN numarasına NCTS yükümlü ekranından “Teminat İşlemleri>ETTN ile Teminat Sorgulama” bölümünden ETTN numarası ve vergi numarası ile ulaşılmasının mümkün bulunduğu belirtilmiştir.

Söz konusu yazıya aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz.

Transit Rejimi Elektronik Kapsamlı Teminat Mektupları Hakkında Yazı

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.