Numara : 250
Tarih : 12.9.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/250

Konu: E-İrsaliye Uygulama Kılavuzunda Değişiklik Yapılması Hakkında Duyuru Yayımlandı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 07.09.2022 tarihinde yayımlanan duyuruda, E-İrsaliye Uygulama Kılavuzunun “13 E-İrsaliye Düzenleme Süresi” başlıklı bölümünde 07.09.2022 – 31.03.2023 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) uygulanmak üzere bazı değişiklikler yapıldığı bildirilmiştir. Bu tarihler çerçevesinde, E-İrsaliye uygulamasından yararlanma yöntemine bağlı olarak aşağıda açıklanan koşullara uygun olarak E-İrsaliye düzenlenmesi söz konusu olabilecektir:

  • E-İrsaliye uygulamasını GİB Portal Yöntemi veya Doğrudan Entegrasyon Yöntemi ile kullanan mükellefler tarafından düzenlenen E-İrsaliyenin, "1000-Zarf Kuyruğa Eklendi" veya "1100-Zarf İşleniyor" durum kodlarını alması halinde de fiili sevkiyat başlatılabilir. Ancak, ilgili birimlerce talep edildiği takdirde sevkiyata ilişkin tevsik yükümlülüğü e-İrsaliyeyi düzenleyene aittir.
     
  • E-İrsaliye uygulamasından özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla yararlanılması halinde ise E-İrsaliyenin, malın fiili sevk zamanından önce Başkanlık sistemlerine iletilmek üzere özel entegratör kuruluşların bilgi sistemlerine iletilmesi fiili sevkiyatın başlatılması açısından yeterlidir. Ancak bu kapsamda düzenlenen E-İrsaliyenin şema, şematron ve imza kontrollerinin özel entegratörler tarafından eksiksiz bir şekilde yapılmış olması gerekmektedir.

Söz konusu Duyuru’ ya aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

E-İrsaliye Uygulama Kılavuzunda Değişiklik Yapılması Hakkında Duyuru 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.