Numara : 261
Tarih : 22.9.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/261

Konu: 5326 Sayılı Kanunun 32. Maddesine Göre Düzenlenmesi Gereken Ceza Hakkında Yazı Yayımlandı

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 09.09.2022 tarihli 78036665 sayılı yazısında; 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32 nci maddesinin birinci fıkrasının, "Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir. " hükmünün amir olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamda, Bakanlığa intikal eden olaylardan; yukarıda yer alan hüküm kapsamında gümrük muhafaza memurlarınca, gümrüklü sahaya giriş kartı olmadan giriş yapan şahıslar adına düzenlenen ceza kararlarının manuel ortamda işlem gördüğü ve bu nedenle söz konusu cezaların takip ve tahsilatında çeşitli sıkıntılar yaşandığı belirtilmiştir.

Söz konusu cezaların elektronik ortamda düzenlemesini sağlamak amacıyla Tahsilat Takip Programı Ceza Kararları Modülü’nün "Dayanak" bölümüne 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32 nci maddesinin birinci fıkrasının eklendiği belirtilmiştir.

Söz konusu Yazı’ya aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

5326 Sayılı Kanunun 32. Maddesine Göre Düzenlenmesi Gereken Ceza Hakkında Yazı Yayımlandı.

 

Saygılarımızla.

 

Deloitte Türkiye.

 

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.