Numara : 264
Tarih : 22.9.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/264

Konu: Sonradan Kontrol Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 21.09.2022 tarihli ve 78355622 sayılı Dağıtımlı Yazı ile, Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ithalatta ürün güvenliği denetimlerinin TAREKS üzerinden risk esaslı olarak yapıldığı ve riskli bulunan ürünlerin fiziki olarak denetlenirken risksiz bulunan ürünlerin fiziki denetime konu olmadan ithal edilebildiği belirtilmiştir.

2022/1-9-25 sayılı ÜGD Tebliğleri kapsamında yer alan ürünlerin denetiminin Bakanlık adına TSE tarafından yapılırken, diğer ÜGD Tebliğleri kapsamında yer alan ürünlerin denetiminin Ticaret Bakanlığı’na bağlı Bölge Müdürlükleri tarafından yapıldığı bilidirilmiştir. Mevzubahis ürünlerin ithalat denetimlerine ilişkin usul ve esasların Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünce belirlendiği ve ithalat denetimlerine ilişkin problemlerle karşılaşılması durumunda Müdürlüğe bildirim yapılması gerektiği duyurulmuştur.

İlgili ÜGD Tebliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının, "Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır." hükmünü; 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasının ise, "İthal edilmiş ürünün GTİP'inin Ek-1'de yer aldığının sonradan yapılan kontrol sonucunda tespit edilmesi halinde keyfiyet ilgili gümrük idaresi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ürünün güvensiz olduğunu tespit ederek gümrük idaresine bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul edilir." Hükmünün amir olduğu belirtilmiştir.

2022 yılı ve öncesinde serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescil edilen ürünlerin GTİP’lerinin sonradan yapılan kontroller neticesinde Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanıp yürütülen ÜGD Tebliğlerinin kapsamına girdiğinin tespiti durumunda yapılması gerekenlerin ÜGD Tebliği’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrası ve 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında hükme bağlandığı bildirilmiştir.

Söz konusu Dağıtımlı Yazı’ya aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz: 

Sonradan Kontrol Hakkında Dağıtımlı Yazı

 

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

 

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.