Numara : 265
Tarih : 27.9.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/265 

Konu: Ukrayna’ya Bitkisel Ürünlerin İhracatı Hakkında DKİB Sirküleri Yayımlandı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği’nin (DKİB) 2022/230 sayılı sürkülerinde; T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gelen yazıda, Ukrayna Devlet Gıda Güvenliği ve Tüketicinin Korunması Servisi’ nden alınan ekli mektupta, Türkiye'den Ukrayna'ya ihraç edilen sevkiyatların Bitki Sağlık Sertifikalarının kopyaları eşliğinde Ukrayna topraklarına ulaştığı ve bu kopya sertifikalarla bitki sağlığı kontrolünün talep edildiği bildirilmiştir.

İlgili mektupta devamla, bitki ve bitkisel ürünlerin Ukrayna'ya ihracatında Bitki Sağlık Sertifikalarının orijinallerinin sevkiyata eşlik etmesini sağlamak amacıyla etkili önlemlerin uygulanması talep edildiği belirtilmiştir.

DKİB’in yayımladığı sirkülerde ayrıca ülkemizde Bitki Sağlığı sertifikasının bir asıl ve iki suret düzenlendiği hatırlatılmış, aslının ithalatçı ülkeye verilmek üzere, ikinci nüshasının firmalarında muhafaza edilmek üzere ihracatçı firmaya verildiği ve  üçüncü nüshasının ise Bitki Sağlık Sertifikasını düzenleyen Müdürlükte muhafaza edildiğinin altı çizilmiştir.

Bu kapsamda, Ukrayna'ya ihracatımızda sorun yaşanmaması amacıyla, DKİB’e üye firmalar tarafından ihraç edilmek istenen bitki ve bitkisel ürün sevkiyatları beraberinde Bitki Sağlık Sertifikalarının orijinallerinin ithalatçı ülkeye sunulması hususuna dikkat edilmesi duyurulmuştur.

Söz konusu sirkülere aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz.

Ukrayna’ya Bitkisel Ürünlerin İhracatı Hakkında DKİB Sirküleri

 

Saygılarımızla.

 

Deloitte Türkiye.

 

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.