Numara : 267
Tarih : 27.9.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/267 

Konu: DYS'ye Belge Girişi Hakkında Yazı Yayımlandı

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 19.09.2022 tarihli ve 78316099 sayılı yazısında; 19.09.2022 tarihinden itibaren Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamındaki başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin, halihazırda mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerinin, Hariçte İşleme Rejimi ve Vergi Resim Harç İstisnası Belgelerine ilişkin işlemlerin Destek Yönetim Sistemi'ne (DYS) entegre edildiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, "DYS'ye tanımlanması uygun görülen yararlanıcılar sisteme tanımlanır. Bakanlık Merkez Teşkilatı veya Bakanlıkça belirlenen Bölge Müdürlükleri veya İBGS'ler tanımlamanın yapılmasını teminen gerekli bilgi ve belgeleri DYS'ye aktarır ve bu bilgi ve belgeleri saklar." Hükmüne dayanarak firmaların sisteme tanımlanmasına ilişkin işlemlerinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından da yapılabileceği belirtilmiş olup söz konusu durumda meydana gelebilecek yığılmaların önüne geçilebilmesinin sağlanması amacıyla;

-       Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası veya onaylanmış kişi statü belgesi (Varsa),

-       Son döneme ait elektrik faturası (Her takvim yılı itibarıyla yenisi verilmek üzere),

-       İlgili firmaya ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bordrosu (Son 12 (on iki) aylık döneme ilişkin ve her takvim yılı itibarıyla yenisi verilmek üzere)

Belgelerinin sisteme girişlerine ilişkin işlemlerin İhracatçı Birlikleri personeli tarafından yerine getirilip bahse konu bilgi ve belgelerin asılları ile birlikte şahsen veya KEP aracılığıyla İBGS'lere gönderilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Söz konusu Yazı’ya aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

DYS'ye Belge Girişi Hakkında Yazı

 

 

Saygılarımızla.

 

Deloitte Türkiye.

 

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.